Sms-lån och Kronofogden – SKEF kommenterar

Att sms-lån inte är det lån som har den högsta statusen är inte någon nyhet. Snarare är sms-lånen kreditgivningens svarta får. Det är mycket tydligt i nyhetsrapporteringen i dagspress och i TV. Den som följer nyhetsrapporteringen på ämnet kan också mycket tydligt se att regeringen med dess myndigheter önskar inskränka möjligheten för långivarna att erbjuda sms-lån. Regeringen har faktiskt satt igång ett arbete för att göra just det – att omöjliggöra sms-lån. Skälet härför är den risk för överskuldsättning som det offentliga menar att sms-lånen medför. Föga förvånande är branschorganisationen för långivare inom sms-lån, SKEF, av en annan uppfattning.

Kronofogden har fel fokus

Statistik visar att Kronofogden från de första månaderna 2015 fram till idag har fått in sammanlagt cirka 43 000 ärenden om betalningsföreläggande som härrör från sms-lån. Den totala summan av de skulder som Kronofogden nu aktivt driver in uppgår till knappt 100 miljoner kronor.

Hikmet Ego, som är ordförande för den branschorganisation som samlar de större smslåneföretagen (SKEF) menar att varje betalningsföreläggande är problematiskt, men att man samtidigt måste sätta skulderna som härrör från sms-lån i relation till de totala skulderna hos Kronofogden. Enligt uppgifter från kvartal fyra 2016 var de totala skulderna hos Kronofogden 72 miljarder kronor. Totalt omkring 400 000 svenskar hade då en eller flera skulder hos myndigheten.

Hikmet Ego menar också att det är viktigt att undersöka sms-lånets faktiska roll i att en person hamnar hos Kronofogden. Enligt honom är det en tidigare skuldbörda som gör att man till slut inte kan betala. Sms-lånet blir då det sista lån man försöker med för att klara betalningarna. Sms-lånet blir då boven i dramat trots att de skuldsatta förr eller senare hade hamnat hos Kronofogden ändå.

SKEF:s åtgärder för färre ärenden hos Kronofogden

Branschorganisationen SKEF arbetar kontinuerligt för att försöka reducera antalet ärenden som går till indrivning hos Kronofogden. En ny åtgärd från organisationens sida är att titta på möjligheten att bygga upp ett för alla smslåneföretag gemensamt register. I ett sådant skulle respektive långivare kunna ta del av information om hur privatpersoners nyttjande av sms-lån ser ut. Idag finns nämligen ingen möjlighet för en viss långivare att se om en potentiell kund har skickat in ansökningar till andra långivare eller har ett eller flera beviljade lån.

Regeringen förbereder lagförslag

Regeringens inställning till sms-lån kan i mångt och mycket sägas baseras på den negativa rapporteringen i media samt utredningar och data från ett par centrala myndigheter. Det handlar då bland annat om Konsumentverket/KO, Finansinspektionen och Kronofogden. Regeringen har tidigare tagit flera steg för att skärpa kraven för utlåning av mindre belopp. 2011 tillkom en reglering med tydligare krav på kreditprövningar. 2014 fick sedan Finansinspektionen utökat mandat att utöva tillsyn av företagen som är verksamma inom sms-lån.

Just nu utreds förändringar i regelverket som innebär långtgående inskränkningar i möjligheten att bedriva verksamhet inom sms-lån. Ett av förslagen handlar om att införa ett räntetak på 40 procent per år. Det är en (effektiv) räntesats som är långt lägre än vad befintliga smslåneföretag arbetar med och Hikmet Ego menar att hela branschen kommer att slås ut av förslaget.

Källor: Kronofogden och SvD

About the Author

Låna10000.nu
Låna10000.nu är en jämförelsetjänst för privatpersoner som söker de absolut bästa alternativen för lån på 10.000 kr. Vi tar ej ansvar för ditt val av bank eller kreditbolag då vi inte är en konsumentvägledare.