Betalningsanmärkning

Det kan vara mycket svårt att hitta bra lån om du har betalningsanmärkningar. Det gäller såväl blancolån, såsom privatlån och sms-lån, som lån för vilken du ställer säkerhet i form av pant.

betalningsanmärkning

Grundregeln är att banker och kreditinstitut inte beviljar blancolån till sökande med betalningsanmärkningar. Det ska också sägas att betalningsanmärkningar gör det mycket svårt att skriva på nya hyreskontrakt, ansöka om telefonabonnemang och teckna en rad andra avtal i vardagen.
Lyckligtvis är grundregeln inte utan undantag och när det gäller lån finns ett flertal olika låneföretag som erbjuder lån till personer med betalningsanmärkningar. Dessa lån har dock ofta en högre räntekostnad än andra lån och det beror på att lån som beviljas sökanden som har en dokumenterad historia av att missköta betalningar är mer riskfyllda än lån som ges till personer med en ren kredithistorik. Banker och andra kreditgivare måste helt enkelt skydda sig mot risken att det beviljade lånet inte kommer att betalas tillbaka.

Idag är det en ganska enkel uppgift att hitta och jämföra lån som kan beviljas dem som söker med betalningsanmärkning. Här på Låna10000.nu hittar du ett urval av kreditgivare för vilka en anmärkning inte är ett absolut hinder.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering som förs in i en privatpersons eller företags kreditinformation efter det att en skuld har kommit in till Kronofogden för fastställande. Tvärtom vad många tror är det inte Kronofogden själv som gör noteringen, utan det är respektive kreditupplysningsföretag som har den uppgiften. Betalningsanmärkningen anger att en fordringsägare, till exempel en kreditgivare, efter påminnelser och inkasso, ändå inte har fått betalt och därmed har tvingats vända sig till Kronofogden.

Hur får man betalningsanmärkningar

En fordringsägare kan när som helst efter förfallodatum hänvisa ett ärende till Kronofogden. Det görs dock mestadels när övriga möjligheter att utkräva betalning har uttömts.kalender

När Kronofogden får in ett ärende sker en första handläggning där skulden kontrolleras. Om det inte uppdagas några oegentligheter kommer myndigheten att skicka ut ett betalningsföreläggande. Vad den innebär är att du nu måste betala beloppet inom 10 dagar för att dels inte drabbas av en betalningsanmärkning och dels bli föremål för en indrivningsprocess. Om du anser att skulden är felaktig måste du kontakta handläggaren inom 10 dagar med information om att du bestrider skulden.

Betalningsanmärkningar finns kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år. Så fort de tre åren är till ända är dessa företag skyldiga att avföra noteringen från din kreditinformation.

Bra att känna till är att det är vissa skulder som omedelbart ger upphov till betalningsanmärkningar när ärendet har hamnat hos Kronofogden. Obetalda skatteskulder är typexemplet.

Hur reparerar man sin kredit?

Det finns inget du kan göra för att eliminera eventuella betalningsanmärkningar. Du får helt enkelt vänta tills de förfaller för att få en ren kreditrapport. Du ska dock alltid göra vad du kan för att se till att du inte får nya betalningsanmärkningar och för att förbättra din ekonomi. Om du sköter dina betalningar får du en ren rapport igen 3 år efter att du fick den senaste anmärkningen.

Låna pengar med betalningsanmärkning

Att låna pengar med betalningsanmärkning kan vara svårt och om du har en anmärkning får du räkna med att du kommer att få betala en högre ränta än en sökande utan betalningsanmärkning skulle få betala. Hur svårt det är att få ett lån med betalningsanmärkning beror på vilken typ av lån du vill ansöka om.

SMS-lån med betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är inte ett hinder mot att få ett SMS-lån om du numera har en ordnad ekonomi. Det finns ett flertal företag som kan bevilja lån till personer med betalningsanmärkning. Du kan dock bli ombedd att förse långivaren med mer information än du skulle behöva om du inte hade en notering i kreditinformationen. Du får också betala högre ränta på ditt lån.

Privatlån med betalningsanmärkning

Det kan vara mycket svårt att få ett privatlån om man har anmärkningar. Det är inte överraskande då privatlån ofta avser lite större summor och det inte finns någon säkerhet kopplad till lånet. De flesta banker ger inte privatlån till sökande med anmärkningar. Det kan dock vara möjligt att få ett lån om du numera har en ordnad ekonomi och om du har någon som är villig att stå som medsökande eller borgensman för lånet.