Om du inte kan betala?

De flesta lån kan snabbt bli mycket dyra om du inte kan betala i tid. Om du kommer efter med betalningarna kan långivaren ofta kräva att du betalar tillbaka hela din kvarvarande skuld på en gång. Du får också ofta betala en betydligt högre ränta om du ligger efter med dina betalningar. Till det kan olika avgifter för betalningskrav tillkomma.

inte kunna betalaOm du faller efter med räntor och amorteringar på ett lån kan din långivare välja om den vill kontakta dig via telefon eller via brev. Det blir allt vanligare att banken väljer att ringa dig i dessa fall, detta eftersom den personliga kontakten har visat sig fungera bättre när det gäller förmedlingen av informationen än kommunikation brevledes. Banken kommer att informera dig om att du har förfallna skulder som du måste betala. Om du inte betalar inom angiven frist kan banken välja att skicka vidare skulden till inkasso eller Kronofogen. Vissa långivare skickar flera påminnelser innan de skickar skulden vidare, men det är viktigt att känna till att de inte har några skyldigheter att göra det.

Du kan läsa mer nedan om vad du bör göra om din skuld går vidare till inkasso eller Kronofogden.

Förebygga betalningsproblem

Det är alltid bättre att förebygga betalningsproblem än det är att försöka lösa dem när de redan har uppstått. Grunden till att förebygga betalningsproblem är att inte överskatta sin betalningsförmåga för ett lån och välja ett lån med en amorteringsplan som är lång nog för att den månatliga betalningen inte skall bli för betungande. Om du vill låna 10 000 kr eller mer är det alltid bäst att välja ett lån med en låneperiod om minst ett år. Du kan alltid välja att betala tillbaka lånet i förskott om du har pengar över. Om du däremot får ont om pengar en månad kommer månadsbetalningen förmodligen inte att vara alltför betungande.

Det är mycket bra att göra en extra inbetalning den första månaden. Denna betalning bör vara minst lika stor som den månatliga betalningen. Om du gör en extra inbetalning kommer du därefter ligga konsekvent en månad före med betalningarna vilket innebär att det inte är en katastrof om du får extra utgifter och inte kan betala en månad. Allt som händer då är att du inte längre ligger före med betalningarna. Du faller dock inte efter. Du skapar med andra ord en buffert mot eventuella problem i framtiden.

Du gör också klokt i att göra månadsbetalningen på ditt lån direkt när din lön kommer och pengarna finns på ditt konto. Ju längre du väntar desto större är risken att pengarna spenderas på något annat.

Förnya ett snabblån / SMS-lån

Snabblån, som t.ex sms-lån förnyas inte automatiskt vid löptidens utgång. För att förnya lånet måste du alltså kontakta långivaren. När du kontaktar långivaren ska du berätta att du för närvarande inte kan betala och fråga om du har möjligheten att förlänga lånet. Det är nästan alltid möjligt att göra det så länge du kan betala den avgift som är förenad med förlängningen. Avgiften för att förnya lånet är vanligtvis samma summa som du betalade för att få lånet, det vill säga uppläggningsavgiften. Betalade du ingen uppläggningsavgift för lånet kan du räkna med att avgiften är i storleksordningen 300-500 kr. Om du väljer att förnya ditt sms lån förhindrar du för tillfället att ärendet går vidare till inkasso eller Kronofogden.

Om en skuld redan har gått vidare till inkasso (men ännu inte till Kronofogden) kan det vara möjligt att komma överens om en betalningsplan eller förlängning av lånet med inkassoföretaget. Om du ringer handläggaren kommer du upptäcka att de många gånger är villiga att hjälpa dig komma fram till en lösning som låter dig betala av skulden utan att den går vidare till Kronofogden. Att ett ärende går hela vägen till myndigheten har inkassoföretaget nämligen inget intresse av.

Lägga om lån

lanaOm du har ett sms-lån på minst 10 000 kr som du inte kan betala, kan det vara en bra idé att ansöka om ett blancolån som du använder för att betala av sms-lånet direkt. Blancolån löper med lägre ränta och längre avbetalningstid än vad sms-lån gör, och detta gör dem till ett billigare alternativ än att förnya sms-lån och gör dem även lättare att betala av eftersom du måste sätta av mindre pengar varje månad till betalningen.

Om banken frågar om ditt sms-lån kan du ärligt säga att lånet ska användas för att betala av sms-lånet och att du försöker få bättre ordning på din ekonomi genom att använda bättre låneformer.

Om du har flera sms-lån och andra skulder med hög ränta kan det ofta vara bra att ta ett blancolån för att konsolidera alla skulder i ett blancolån med lägre ränta. Detta brukar kallas för att ”samla lån” och själva blancolånet kallas ofta populärt för hopbakslån.

Indrivning

Långivaren kan välja att kontakta dig via telefon eller via vanlig post om din skuld har förfallit utan att betalning har mottagits. Det är numera mycket vanligt att kreditgivare väljer att ringa upp låntagare för att informera dem om att skulden har förfallit till betalning. Om du trots en eller flera påminnelser inte har betalt skulden kan långivaren välja att anlita Kronofogden för att driva in skulden. Det är upp till långivarna om de vill ge mer än en påminnelse eller inte innan de skickar skulden vidare till myndigheten för fastställelse. Obetalda skulder skickas till kronofogden i cirka 95% av fallen.

Kronofogden tar ut en ansökningsavgift för att indriva skulder. Denna avgift är i dagsläget på mellan 640 till 800 kronor och den läggs till på skulden. Det är med andra ord du, inte kreditgivaren, som måste betala avgiften.

När Kronofogden får in en låneskuld skickas inom kort ett betalningsföreläggande ut. Du har då 10 dagar på dig att betala eller bestrida skulden. Om du väljer att bestrida skulden ska du bifoga information om varför du bestrider den. Beviset kan till exempel vara att du redan har betalat skulden. Betalar du inom 10 dagar är ärendet avslutat och du drabbas inte av någon betalningsanmärkning.

Om du inte betalar blir konsekvensen en betalningsmärkning i kreditupplysningsföretagens samlade kreditinformation om dig. Betalningsanmärkningen syns i alla kreditupplysningar i upp till 3 år. Det kan vara mycket svårt att få nya lån om du har betalningsanmärkningar. Detsamma är sant för hyreskontrakt, telefonabonnemang och mycket annat.