Räntor och avgifter

När du tittar på olika lån ställs du ofta inför valet att välja lån med hög ränta utan uppläggningsavgift och lån med lägre ränta men för vilka uppläggningsavgift tillkommer. Detta faktum kan göra det lite svårt att jämföra olika lån och även olika typer av lån, då det inte alltid är klart vilken typ av lån som är bäst och billigast.

Vissa typer av lån kan även vara förenade med andra kostnader, såsom månatliga faktureringsavgifter. Vi rekommenderar att du undviker alla lån som har denna typ av avgifter. Fakturering kan numera ske automatiskt på internet, via antingen e-faktura eller autogiro, och det finns egentligen ingen anledning till att en kreditgivare ska behöva ta ut denna typ av avgifter.

pengar

Ränta och avbetalningstid

Generellt gäller att räntan spelar större roll ju längre avbetalningsperioden är, medan uppläggningsavgiften får störst påverkan på lån med korta löptider. Dock gäller givetvis också att ju mer pengar du lånar, desto större påverkan får räntan på den totala lånekostnaden, även på mycket korta lån.

Om du till exempel vill låna 10 000 kronor är det nästan alltid bäst att välja ett lån med en lägre räntesats, även om du måste betala en uppläggningsavgift. Exempel på låg räntesats är blancolån. Detta beror på att räntekostnaderna i normalläget relativt snabbt uppgår till ett högre totalbelopp än uppläggningsavgiften. Undantaget från detta är om du vill låna pengarna under en mycket kort tidsperiod, såsom till exempel en eller två månader, eller om skillnaden i ränta mellan två lån – ett med uppläggningsavgift och ett utan – är mycket liten.

Annuitetslån

De flesta lån på den svenska lånemarknaden är så kallade annuitetslån. Dessa är lån för vilka du alltid betalar samma summa varje månad. I början av återbetalningstiden är en stor del av det månatliga beloppet ränta och endast en mindre del amortering. Allt eftersom tiden går börjar dock räntan utgöra en mindre del av månadsbetalningen och amorteringen en allt större del. Detta beror på att räntekostnaden räknas löpande på den återstående skulden.

Att räntekostnaden för ditt lån sjunker varje månad innebär att du måste göra tabeller över den exakta kostnaden för varje lån om du vill kunna jämföra den totala kostnaden för olika lån över olika tidsperioder, detta om du vill se exakt när ett visst lån blir billigare än ett annat.

Räkna på lån med uppläggningsavgift

Om du bortser från att räntekostnaden går ner varje månad kan du ganska enkelt räkna ut ungefär när ett lån blir billigare än ett annat genom att räkna ut hur mycket pengar ränteskillnaden motsvarar varje månad och sätta det i relation till en eventuell uppläggningsavgift. Ett lån med uppläggningsavgift är alltid dyrare i början av återbetalningstiden, men över tid kommer räntan att vara en betydligt viktigare parameter.

Vi kan ta ett snabbt exempel för att illustrera hur du kan räkna. Vi säger att du har hittat två låneerbjudanden som känns intressanta. Det ena lånet (lån 1) löper med 15% ränta och uppläggningsavgiften är 400 kr. Det andra (lån 2) löper med en ränta på 25%, men du behöver inte betala någon uppläggningsavgift. Lånesumman är 10 000 kr för båda lånen.

Steg ett är att räkna ut skillnaden i ränta på månadsbasis. För lån 1 är räntan 1500 kr på årsbasis och 125 kr i månaden. För lån 2 är räntan 2500 kr per år/208 kr per månad. Skillnaden i räntekostnad är därmed 83 kr.

Med dessa siffror för ögonen är det lätt att se att lån 2 är dyrare i längden, men exakt när blir lånet med den lägre räntan billigare? För att räkna ut det behöver vi få fram kvoten mellan uppläggningsavgiften och skillnaden i räntekostnad. Vi divididerar helt enkelt uppläggningsavgiften (400 kr) med skillnaden (83 kr). Kvoten blir 4,82 och det kan översättas med att lånet med den lägre räntan blir billigare ungefär från och med månad sex på återbetalningstiden.

Denna metod är långt ifrån korrekt men ger dig en ganska god fingervisning om efter hur många månader lånet med uppläggningsavgift blir billigare. Ju längre in i framtiden denna tidpunkt ligger desto mer felvisande kommer resultatet vara. Denna förenklade metod kommer alltid ge dig en tidpunkt som ligger närmare i tiden än vad den egentliga brytpunkten är. Detta beror på det tidigare nämnda faktum att räntekostnaden minskar för var månad som går.