Koll på cashen – ekonomi enkelt förklarat

Ekonomi är långt ifrån allas favoritämne. För många är ekonomi faktiskt ett ångestfyllt ämne som man helst inte närmar sig över huvud taget. En anledning är att det som rör lån, försäkringar, investeringar, med mera, upplevs som mycket komplicerat. Det kan också finnas en rädsla för att göra fel, vilket kan leda till passivitet. Samtidigt är det viktigt att du inte lämnar din ekonomi helt vind för våg, då det kan ge upphov till mycket stora problem.

Oavsett du besöker den här webbplatsen för att du är utan pengar och behöver låna just 10 000 kr eller en liknande summa eller inte bör du försöka hålla ”koll på cashen”. Just detta är också namnet på en satsning från Kronofogden, Konsumentverket och Finansinspektionen som syftar till att öka gymnasieelevers kunskap och insikt om privatekonomi. Att satsningen egentligen riktar sig till ungdomar spelar dock ingen roll. Alla som känner att de behöver en grundkurs i privatekonomi kan med fördel ta del av materialet.

Fyra förklarande videoklipp

Sajten Koll på cashen består av fyra stycken videoklipp där centrala frågor inom privatekonomi presenteras och diskuteras utifrån ett typiskt tema. Diskussionen är givetvis översiktlig men den ger ändå en bra bild av det centrala i respektive tema.

Exempel: I det första klippet, som behandlar frågor om hur man analyserar inkomster och utgifter, och lägger upp en budget, får vi träffa Linnea. Hennes datorskärm har precis gått sönder och eftersom hon tränar inför en turnering i e-sport behöver hon en ny skärm snabbt. Frågan är om hon genom att analysera sin ekonomi kan se om det är möjligt att åka och köpa skärmen direkt.

I de övriga tre filmerna diskuteras frågor kring avtal, garantier och ångerrätt, skulder och buffertar samt sparande, räntor och lån.

Frågesport

På sajten Koll på cashen finns även en frågesport med ett större antal frågor. Frågorna sammanfattar filmernas teman med olika mer eller mindre kluriga frågor. För varje fråga har du fyra svarsalternativ. Av dessa kan allt från ett enstaka alternativ till alla vara korrekt svar. Efter du har besvarat frågan får du en förklaring till det rätta svaret/de rätta svaren. Du hittar samtidigt också länkar till webbplatser där du kan läsa mer om respektive ämne. Många av länkarna leder dig till smarta verktyg, till exempel budgetverktyg och mallar som du kan använda för att räkna på lån.

About the Author

Låna10000.nu
Låna10000.nu är en jämförelsetjänst för privatpersoner som söker de absolut bästa alternativen för lån på 10.000 kr. Vi tar ej ansvar för ditt val av bank eller kreditbolag då vi inte är en konsumentvägledare.