P2P-lån – långsamt men billigt

P2P-lån, det vill säga lån där de utlånade medlen faktiskt inte kommer från långivaren utan från medlemmar som sätter in pengar, tar successivt större marknadsandelar. Redan idag finns en handfull aktörer verksamma inom privatlån mellan privatpersoner, och fler kommer att dyka upp de närmaste åren. Den stora anledningen till att P2P-lånen kommer på bred front är att konceptet möjliggör lägre räntor för låntagarna.

Grundläggande om konceptet

De aktörer som idag erbjuder P2P-lån fungerar som marknadsplatser. Här matchas de personer som vill låna ut med de som vill låna. Någon personlig kontakt finns dock inte, utan matchningen sker anonymt.

Den som vill låna skickar in en vanlig ansökan, där belopp och löptid specificeras. En del av de insatta medlen från en lång rad privatpersoner används sedan för att finansiera lånet. För att finansiera driften av marknadsplatsen och kundtjänst, samt för att skapa vinst på verksamheten, tar P2P-långivaren ut en mindre avgift per lån.

Det tar tid innan pengarna betalas ut

Om du ansöker om ett lån hos en bank eller ett kreditbolag är finansieringen redan klar, vilket gör att dina pengar kan betalas ut så fort handläggningen är klar. Tiden från inskickad ansökan till utbetalning överstiger aldrig fem dagar och hos många långivare kan du faktiskt få pengarna dagen efter ansökan.

För P2P-lån kan utbetalningen dock dröja ett tag. Anledningen är att lånet först måste finansieras med insättarnas medel. På flera av marknadsplatserna sker matchningen automatiskt och finns det bara tillräckligt med pengar i systemet kan lånet finansieras fullt ut inom kort. Om det inte finns tillgängliga medel, eller om principen är att respektive långivare bestämmer själv vilka lån han eller hon vill investera i, kan processen ta längre tid.

Vanligtvis finns en tidsgräns på 14 dagar. Är lånet inte fullt finansierat efter två veckor kommer det inte att beviljas. Du har då möjlighet att göra ett nytt försök, eventuellt med ett lägre belopp.

När lånet är finansierat ska låneavtalet undertecknas skriftligen och skickas tillbaka. Sedan tar det några dagar för handläggaren att administrera utbetalningen. Det kan alltså ta upp emot 20 dagar att få en utbetalning av ett P2P-lån.

Konkurrenskraftiga räntor

De mest tongivande P2P-långivarna erbjuder idag individuella räntor på mellan 2,95 – 15,00% för privatlån. Det är ett spann som är betydligt mer fördelaktigt än vad både storbanker och nischade banker kan ståta med. Lägre inlåningskostnader och mindre administration är faktorer som pressar priserna nedåt.

Därmed är naturligtvis inte sagt att P2P-lån alltid är ett billigare alternativ. Allt avgörs av hur din ekonomi ser ut, vilka krav som ställs vad gäller kredithistoriken, betalningsanmärkningar, med mera.

About the Author

Låna10000.nu
Låna10000.nu är en jämförelsetjänst för privatpersoner som söker de absolut bästa alternativen för lån på 10.000 kr. Vi tar ej ansvar för ditt val av bank eller kreditbolag då vi inte är en konsumentvägledare.