Ny lagen kan införa räntetak för sms-lån

Snabblånemarknaden har växt i snabb takt och på fyra år har omsättningen ökat markant.

Sedan 2006 när sms-lånen etablerades så har skulderna växt hos Kronofogden.

Nu har regeringen lämnat in ett förslag som kan få sms-lån branschen på fall.

Regeringen anser att det är helt oacceptabelt att sms-lånföretagen utnyttjar de mest utsatta konsumenterna och regeringens förslag är till för att minska risken för att konsumenter ska hamna i en ond skuldspiral, man vill även att kreditgivarna som arbetar med sms-lån ska bedrivas inom rimliga ramar.

I regeringens förslag vill man införa ett räntetak och ett kostnadstak för sms-lån.

I förslaget föreslår man att räntorna inte får vara mer än 40% av referensränta.

Idag är det möjligt för kreditgivarna att bevilja lån då den effektiva räntan kan uppgå till flera tusen procent.

Med det nya förslaget ska en person som lånar 1000 kronor maximalt behöva betala tillbaka 2000 kronor.

I förlaget vill man även att marknadsföringen för sms-lån ska skärpas, det ska inte vara vilseledande för kunden. Man vill ta bort reklam som förskönar sms-lån och reklam som uppmanar till onödig konsumtion på kredit.

Om förslaget klubbas igenom kan det innebära slutet för många inom snabblånemarknaden, då det blir en enorm skillnad i intäkter för företagen.

Om regeringens förslag går genom så kan det träda i kraft i September 2018.

About the Author

Låna10000.nu
Låna10000.nu är en jämförelsetjänst för privatpersoner som söker de absolut bästa alternativen för lån på 10.000 kr. Vi tar ej ansvar för ditt val av bank eller kreditbolag då vi inte är en konsumentvägledare.